Om klubben / Sommerafslutning 2018

Sommerafslutning 2018


Sommerafslutning inkl. generalforsamling og kåring af vinderne af vores pointliste - bliver afholdt torsdag  den 14. juni 2018 - På CirkusgrundenVAS afholder sommerafslutning og generalforsamling.

Planen lyder således:

1) Vi går i gang med at bygge ”for sjov/konkurrence” banen kl. 17, så vi kan komme i gang med at løbe omkring kl. 17.30 - hvor alle som vil løbe - SKAL være mødt ind. Alle niveauer kan være med - i banen bliver der kun brugt spring og tunneller. Vi skal løbe det som hedder knockout, 2 ekvipager løber mod hinanden på to ens baner. Den som er hurtigst og har færrest fejl går videre til næste runde. Vi kårer en vinder til sidst.


2) Vi er senest færdig med ovenstående kl. 19.30 hvor vi går over til generalforsamlingen, som normalt tager omkring en ½ time.

Dagsorden for generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning
4. Revideret regnskab og budget fremlægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse: På valg er:
Formand: Marianne Engquist (ej på valg i år)
Kasser: Susanne Therkildsen(ej på valg i år)
Bestyrelsesmedlem: Annette Jensen (ej på valg i år)
Næstformand: Charlotte Fischer - ønsker genvalg
Bestyrelsesmedlem: Tina Hindsgaul -ønsker genvalg
8. Valg af bestyrelses suppleanter: Jytte Klarskov & Per Jensen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Carina M. Andersen & Annette Bjerrum.
10. Evt.
Den endelig udgave af dagsorden, bliver oploadet 8 dage før generalforsamling

Alle som træner på hold har stemmeret til generalforsamlingen.

3) VAS giver middagen.
- du medbringer blot dine egne drikkevare, tallerkener, bestik og glas - hvad middagen består af er pt. dags dato ikke afklaret. Men godt bliver det.......

Vi håber at se rigtig mange af vores klubkammerater/kursister denne dag.

Selvom du ikke ønsker at deltage med hunden i vores sommerafslutning, så kom og få en hyggelig aften i selskab med dine klubkammerater.

Tag gerne DIN MAND/HUSTRU MED DENNE DAG, DEM GIVER VI OGSÅ MAD TIL.

Husk at ... selv om vi holder sommerafslutning/generalforsamling i uge 24 . ER DER TRÆNING I UGE 25 og 26 - og så er der træningsferie

Tilmeld dig via linket - så vi ved hvor mange vi bliver og hvor meget mad vi skal købe:

Hilsen og på gensyn
Vallensbæk Agility Sport
P.b.v.
Marianne Engquist
Tilmeldte:
 
Marianne - 1 til mad 
Charlotte /Møller & Champ - 1 til mad
Stefan/Monty - 2 til mad
Poul/Lucky Luke - 1 til mad
Anne/Lili - 2 til mad
Felicia/Milo - 1 til mad
Pernille/ Vinca & Iris - 2 til mad 
Susanne/ Pfennig & Coffee - 1 til mad
Susanne/ Shadow - 1 til mad
Hans Chr. / Bilbo -1 til mad
Carina / Morgan - 1 til mad 
Dorthe/Luna -1 til mad
Tom /Mester  - 1 til mad 
Pia / Balder-1 til mad 
Katarina/ Willow- 1 til mad 
Katja/ Tinka  - 1 til mad
Annette/ Floss- 1 til mad
Susanne / Sille  - 1 til mad 
Jytte / JeaJea  - 1 til mad
Michelle / Diesel - 2 til mad 
 
 
Vallensbæk Agility Sport