Om klubben / Sommerafslutning 2020

Sommerafslutning 2020


Sommerafslutning inkl. generalforsamling - bliver afholdt onsdag den 24. juni 2020 på Cirkusgrunden


Planen lyder således:

1) Fra kl 17.00 vil der stå en eller to Hoopers baner, så alle som har lyst til at prøve denne nye sport er velkommen til at deltage .


2) Ca. Kl 18.00  pakker vi sammen, holder generalforsamlingen og kl ca. 19 spiser vi og vil så være færdige til at køre hjem ca 20.30

Dagsorden for generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning

4. Revideret regnskab og budget fremlægges til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse: På valg er:
Næstformand: Charlotte Fischer - På valg - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Tina Hindsgaul: På valg - modtager genvalg
 
Formand: Marianne Engquist : Ej på valg
Kasser: Susanne Therkildsen: Ej på valg
Bestyrelsesmedlem: Annette Jensen: Ej på valg 

8. Valg af bestyrelses suppleanter:
Jytte Klarskov - ønsker genvalg
Per Jensen - ønsker ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Christina Holstein

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Carina Andersen - ønsker ikke genvalg
Suppleant: Annette Bjerrum - modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår Annette Bjerrum som ny revisor.
Vælges Annette skal der vælges ny revisor suppleant - klubben foreslår Susanne Mortensen
 
10. Evt.
VI HAR VALGT AT ANNULLERE ÅRETS POINTLISTE PGA CORONA OG MANGLENDE STÆVNER -  VI STARTER PÅ EN FRISK FRA 25 JUNI 2020

Den endelig udgave af dagsorden, bliver oploadet 8 dage før generalforsamling

Alle som træner på hold har stemmeret til generalforsamlingen.

3) VAS giver middagen.
- du medbringer blot dine egne drikkevare, tallerkener, bestik og glas - hvad middagen består af er pt. dags dato ikke afklaret. Men godt bliver det.......

Vi håber at se rigtig mange af vores klubkammerater/kursister denne dag.

Selvom du ikke ønsker at deltage med hunden i vores sommerafslutning, så kom og få en hyggelig aften i selskab med dine klubkammerater.

Tag gerne DIN MAND/HUSTRU MED DENNE DAG, DEM GIVER VI OGSÅ MAD TIL.


Tilmeld dig via linket - så vi ved hvor mange vi bliver og hvor meget mad vi skal købe:

Hilsen og på gensyn
Vallensbæk Agility Sport
P.b.v.
Marianne Engquist
Deltager onsdag d 24 juni 2020:
 
Charlotte F. - 1 person til mad
Marianne E. - 1 person til mad
Dorthe SH - Hoppers og 1 person til mad
Tina H -Hoopers og 1 person til mad
Katharina BC - Hoopers og 1 person til mad
Susanne M - 1 person til mad
Susanne T- 1 person til mad
Sanne B- Hoopers og 1 person til mad
Niels W - Hoopers og 1 person til mad
Jyte K - Hoopes og 1 person til mad
Pernille B - Hoopers og 2 personer til mad
Tom M - Hoopers og 2 til mad 
Annette B - Hoopers og 1 tl mad
Pia P- Hoppers og 1 til mad 
Anne B- Hoppers og 2 til mad
Britt H- Hoopers og 1 til mad
Katja D- 1 til mad 
Ilona V - Hoopers og 1 til mad
Annette SJ- 1 til mad 
 Rolf - 1 til mad 
HC - Hoopers og 1 til mad 
Pia W - Hoopers og 1 til mad 
 
 
 
Vallensbæk Agility Sport